“Әлеуметтік даму қоры” Корпоративтік қоры

Серіктес туралы

«Назарбаев Университеті» дербес білім беру ұйымы құрған «Әлеуметтік даму қоры» корпоративтік қоры қордың ұйымдық-құқықтық нысанындағы коммерциялық емес ұйым болып табылады және Университет пен оның ұйымдарына ерікті жарналар мен заңнамамен тыйым салынбаған басқа да түсімдердің негізінде Қор қалыптастырған мүлікті ұсыну арқылы олардың қызметіндегі мақсаттарды жүзеге асыруда өтеусіз материалдық, қаржылық, ұйымдастырушылық және басқа да көмек көрсету үшін құрылды.

Подать заявку на участвие